Stichting TaalLokaal

Aanbod


Let op: het is vakantie tot 9 september 2019!

Het TaalLokaal biedt Noordwijkerhouters de gelegenheid om hun Nederlands te verbeteren. Momenteel doe we dat op de volgende manieren:

Vrouwentaalgroep 


Sinds 4 jaar is in Noordwijkerhout een vrouwen-taalgroep actief.  Tweemaal per week komen vrouwen uit alle windstreken bijeen om samen te praten en te leren. Zes enthousiaste vrijwilligsters begeleiden deze vrouwen. In de loop der jaren is de vrouwentaalgroep uitgegroeid tot veel meer dan alleen een 'conversatieles'. Vrouwen die net arriveren in Noordwijkerhout vinden hier lotgenoten, advies en ondersteuning.

De vrouwen worden ook gestimuleerd om actief deel te nemen aan de Noordwijkerhoutse samenleving. Toen in de winter van 2015 een groep asielzoekers enkele dagen onderdak kreeg in het congrescentrum heeft een flink aantal vrouwen uit deze groep zich spontaan aangeboden als tolk. In het voorjaar van 2016 hebben de vrouwen samen met hun echtgenoten en kinderen als 'Nieuwe Noordwijkerhouters' geholpen met het steken van een van de Corsowagens.

Kortom: het gaat niet alléén om taal, het gaat om meedoen. Wil je meedoen? Iedere maandag- en donderdagmiddag kun je langskomen in het TaalLokaal. van 13.00 tot 15.00 uur.

Huiswerkles

Voor alle leerlingen in het middelbaar onderwijs en van de ISK bij wie thuis geen Nederlands wordt gesproken.
Is het thuis rumoerig?  Levert het Nederlands soms toch nog problemen op? Kom bij ons rustig huiswerk maken. Direct uit school fiets je langs, neem je huiswerk en je agenda mee. Je zoekt een tafeltje en je krijgt iets te drinken, boeken open en aan de slag. Heb je vragen? Er zijn altijd twee huiswerkbegeleiders aanwezig in het lokaal.

De tijden worden steeds aangepast aan de vraag. Kijk voor de meest recente tijden op onze startpagina.

Wereldmannen Bollenstreek (tijdelijk in rust)

In de zomer van 2016 is "Wereldmannen Bollenstreek" van start gegaan. Een enthousiaste groep van 15 vrijwilligers zet zich in om 'Nieuwe Noordwijkerhouters' te ondersteunen bij het leren van Nederlands en hen bovendien een nieuwe sociaal netwerk te bieden.

Wie de wereld over gereisd is op zoek naar een nieuw thuis heeft vaak alles achtergelaten. Niet alleen ouders en familie, maar ook het hele sociale netwerk; buren, klasgenoten en collega's. Het kost nieuwkomers vreselijk veel moeite om zo'n netwerk weer op te bouwen met name omdat de taal een groot obstakel is. De Wereldmannen slaan twee vliegen in één klap: samen praten over actuele zaken en interessante onderwerpen, maar tegelijk ook het opbouwen van een netwerk.

Meedoen is belangrijk, Taal is de sleutel.

De "Wereldmannen" staan open voor álle mannen van 18 jaar en ouder. Iedere maandagavond om 19.30 in het TaalLokaal.Wat kost deelname?

Stichting TaalLokaal Noordwijkerhout is een stichting gerund door vrijwilligers. Wij hebben geen winstoogmerk en vragen onze deelnemers dan ook een zo laag mogelijke bijdrage. Wij moeten wel een bijdrage vragen, want we betalen huur voor het Lokaal, gas, water en licht... en we willen de leermaterialen voor onze lessen op peil houden. Daarom hanteren we de volgende 'inschrijfgelden'.


Deelnemers aan de vrouwengroep/ wereldmannen/ huiswerkles:

gezinslid 1: 10,- euro per jaar
gezinslid 2: 7,50 euro per jaar
gezinslid 3: 5,- euro per jaar
gezinslid 4: 5,- euro per jaar

etc, tot een maximum van 30,- euro per gezin per jaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten